Erik G G Fäldt

Födelsedatum:1910-05-18
Dödsdatum:1983-10-22
Gravsatt:1983-11-02
Ort:Dalby 23
Område: 8
Gravnummer:DN 8 25

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby