Erik G G Fäldt

Lantarbetare | Dalby 23

1910-05-18 Födelsedatum
1983-10-22 Dödsdatum

Gravsatt: 1983-11-02

DN 8 25

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats