Gösta R Carling

Folkskollärare | Skomakaren 16

1901-07-06 Födelsedatum
1989-12-29 Dödsdatum

Gravsatt: 1990-02-16

DN 8 6

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats