H L Eivin Andersson

Fabriksarb | Klövern 1

1922-05-31 Födelsedatum
1981-01-23 Dödsdatum

Gravsatt: 1981-02-07

DN 8 8

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby