Karin L Holm

Födelsedatum:1908-03-03
Dödsdatum:1984-09-19
Gravsatt:1984-10-13
Ort:Dalby 24:43
Område: 8
Gravnummer:DN 8 19

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby