Seija K Göransson

Harlösa Förs.

1949-12-27 Födelsedatum
1993-09-09 Dödsdatum

Gravsatt: 1993-10-09

DN 8 43

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby