Seija K Göransson

Födelsedatum:1949-12-27
Dödsdatum:1993-09-09
Gravsatt:1993-10-09
Ort:Harlösa Förs.
Område: 8
Gravnummer:DN 8 43

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby