Cajsa Ann-Marie Bengtsson

Födelsedatum:1948-04-08
Dödsdatum:2016-06-17
Gravsatt:2016-07-15
Ort:Dalby
Område: 9
Gravnummer:DN 9 12

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby