Karl Edvin Fors

Födelsedatum:1903-01-26
Dödsdatum:1990-03-25
Gravsatt:1990-04-03
Ort:Banken 6
Område: 9
Gravnummer:DN 9 13

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby