Kurt Vallis Teodor Karlsson

Födelsedatum:1920-11-09
Dödsdatum:1982-12-10
Gravsatt:1982-12-17
Ort:Bromsen 6
Område: 9
Gravnummer:DN 9 10

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby