Oskar Jönsson

Födelsedatum:1904-06-05
Dödsdatum:1984-04-08
Gravsatt:1984-04-18
Ort:Dalby
Område: 9
Gravnummer:DN 9 1

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby