Anders Vilhelm Vinroth

Födelsedatum:1908-11-30
Dödsdatum:1990-12-10
Område: L
Gravnummer:3 L 3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Djurö, Möja och Nämdö Församling

Box 40
13902 Djurhamn

+46857154400

djuro.samfallighet@svenskakyrkan.se