Kurt Ingvar Jonny Davidsson

Födelsedatum:1942-09-29
Dödsdatum:2013-11-27
Gravsatt:2013-12-21
Ort:Oskarshamn