Sigrid Margot Valborg Lindahl

Födelsedatum:1920-03-20
Dödsdatum:2014-04-09
Gravsatt:2014-09-04
Ort:Oscars förs. Stockholm
Gravnummer:1 E 24

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Gamla Kyrkogården

Kinnagatan 6
575 35 Eksjö

B. Eksjö Församling

Österlångatan 17
575 23 Eksjö

0381-662300