Erik Artur Lennart Svensson

Födelsedatum:1924-10-11
Dödsdatum:1991-04-04
Gravsatt:1991-11-15
Ort:Emmaboda
Område: B
Gravnummer:1 B 188