Ernst Gunnar Karlsson

Födelsedatum:1900-07-13
Gravsatt:1984-03-29
Ort:Vissefjärda
Område: B
Gravnummer:1 B 97, 98, 99, 100

Gravsatta inom samma gravplats