Gösta Lindgren

Födelsedatum:1928-05-12
Dödsdatum:2009-02-17
Gravsatt:2009-05-12
Ort:SOLNA
Område: B
Gravnummer:1 B 3, 4

Gravsatta inom samma gravplats