Gösta Uno Eddegård

Födelsedatum:1927-09-08
Dödsdatum:2005-10-26
Gravsatt:2005-12-16
Ort:Emmaboda
Område: B
Gravnummer:1 B 150