Gustav Manfred Andersson

Födelsedatum:1924-12-19
Dödsdatum:2005-02-23
Gravsatt:2005-04-20
Ort:Emmaboda
Område: B
Gravnummer:1 B 157

Gravsatta inom samma gravplats