Karl Erik Hansson

Födelsedatum:1913-09-15
Dödsdatum:1991-12-31
Gravsatt:1992-01-29
Ort:Emmaboda
Område: B
Gravnummer:1 B 190