Karl Fagerström

Födelsedatum:1887-12-07
Dödsdatum:1951-11-19
Gravsatt:1951-11-25
Område: B
Gravnummer:1 B 39, 40

Gravsatta inom samma gravplats