Karl Oskar Fransson

Födelsedatum:1921-05-15
Dödsdatum:2005-08-21
Gravsatt:2005-10-10
Ort:Vissefjärda
Område: B
Gravnummer:1 B 153

Gravsatta inom samma gravplats