Kerstin Agnes Sabina Erlandsson

Födelsedatum:1913-01-29
Dödsdatum:1998-06-07
Gravsatt:1998-07-03
Ort:Vissefjärda
Område: B
Gravnummer:1 B 184

Gravsatta inom samma gravplats