Martin Lars Karlsson

Födelsedatum:1975-04-07
Dödsdatum:1990-12-20
Gravsatt:1991-01-24
Ort:Emmaboda
Område: B
Gravnummer:1 B 182