Per Karlsson

Födelsedatum:1878-07-05
Dödsdatum:1949-11-15
Gravsatt:1949-11-29
Område: B
Gravnummer:1 B 11, 12

Gravsatta inom samma gravplats