Arne Ottar Dybvad

Födelsedatum:1922-01-21
Dödsdatum:2014-02-01
Gravsatt:2014-05-16
Ort:Emmaboda
Område: C
Gravnummer:1 C 235

Gravsatta inom samma gravplats