Evald Henry Aronsson

Födelsedatum:1919-11-11
Dödsdatum:2002-12-21
Gravsatt:2003-04-11
Ort:EMMABODA
Område: C
Gravnummer:1 C 232

Gravsatta inom samma gravplats