Gustaf Bergman

Födelsedatum:1872-02-28
Dödsdatum:1945-12-26
Gravsatt:1946-01-05
Område: C
Gravnummer:1 C 19, 20

Gravsatta inom samma gravplats