Gustaf Einar Gotthard Alm

Födelsedatum:1914-05-05
Dödsdatum:1996-12-10
Gravsatt:1997-01-17
Ort:Emmaboda
Område: C
Gravnummer:1 C 221

Gravsatta inom samma gravplats