Karl Erik Andersson

Födelsedatum:1935-03-23
Dödsdatum:1995-01-30
Gravsatt:1995-02-15
Ort:Emmaboda
Område: C
Gravnummer:1 C 210