Maja Elmstrand

Födelsedatum:2000-12-21
Dödsdatum:2000-12-21
Gravsatt:2001-06-12
Ort:Emmaboda
Område: C
Gravnummer:1 C 241