Rut Elna Margit Alm

Födelsedatum:1920-01-06
Dödsdatum:2008-09-16
Gravsatt:2008-10-30
Ort:EMMABODA
Område: C
Gravnummer:1 C 21, 22

Gravsatta inom samma gravplats