Sonja Dahlström

Födelsedatum:1922-06-11
Dödsdatum:2016-05-21
Gravsatt:2016-11-01
Ort:Emmaboda
Område: C
Gravnummer:1 C 206

Gravsatta inom samma gravplats