Albin Sonesson

Födelsedatum:1890-01-17
Dödsdatum:1946-07-12
Gravsatt:1946-07-12
Område: G
Gravnummer:1 G 0