Axel Einar William Lindgren

Födelsedatum:1896-09-16
Dödsdatum:1975-10-07
Gravsatt:1975-10-16
Ort:Emmaboda
Område: G
Gravnummer:1 G 3

Gravsatta inom samma gravplats