Clara Signhild Erlandsson

Födelsedatum:1910-03-23
Dödsdatum:1978-07-05
Gravsatt:1978-08-29
Ort:Emmaboda
Område: G
Gravnummer:1 G 10