Folke Alvar Felix Lindell

Födelsedatum:1916-09-18
Dödsdatum:1977-06-01
Gravsatt:1977-06-17
Ort:Emmaboda
Område: G
Gravnummer:1 G 8

Gravsatta inom samma gravplats