Frans Axel Villehard Gustafsson

Födelsedatum:1900-12-07
Dödsdatum:1979-12-24
Gravsatt:1980-01-12
Ort:Emmaboda
Område: G
Gravnummer:1 G 12

Gravsatta inom samma gravplats