Hans Åke Stoltz

Födelsedatum:1948-09-19
Gravsatt:1976-06-18
Ort:Stockholm
Område: G
Gravnummer:1 G 4