Jan-Olof Blomqvist

Födelsedatum:1938-03-24
Dödsdatum:2011-12-15
Gravsatt:2012-03-18
Ort:EMMABODA
Område: G
Gravnummer:1 G 1