Tor Harry Leonard Drejå

Födelsedatum:1903-02-20
Dödsdatum:1979-05-09
Gravsatt:1979-05-17
Ort:Emmaboda
Område: G
Gravnummer:1 G 11

Gravsatta inom samma gravplats