Alfrida Andersson

Födelsedatum:1895
Dödsdatum:1964
Gravsatt:1964
Ort:B-Åsaka, St.Flöttorp
Område: A
Gravnummer:2 A 174

Gravsatta inom samma gravplats