Alida Andersson

Födelsedatum:1880-03-09
Dödsdatum:1966
Gravsatt:1966
Ort:B-Åsaka, Herregården
Område: A
Gravnummer:2 A 60

Gravsatta inom samma gravplats