Alma Andersson

Födelsedatum:1867
Dödsdatum:1954
Gravsatt:1954
Ort:B-Åsaka, St.Flöttorp
Område: A
Gravnummer:2 A 175

Gravsatta inom samma gravplats