Stina Andersdotter

Födelsedatum:1844
Dödsdatum:1913
Gravsatt:1913
Ort:B-Åsaka, St.Svenstor
Område: A
Gravnummer:2 A 54

Gravsatta inom samma gravplats