Annie Andersson

Födelsedatum:1911-12-12
Dödsdatum:2002-09-11
Gravsatt:2002-10-18
Ort:Sjuntorp
Område: B
Gravnummer:2 B 44, 45

Gravsatta inom samma gravplats