Arne Ahlén

Födelsedatum:1923
Dödsdatum:1980
Gravsatt:1980
Ort:B-Åsaka, Jonslund
Område: B
Gravnummer:2 B 14, 15

Gravsatta inom samma gravplats