Gunborg Majken Irene Andersson

Födelsedatum:1929-09-16
Dödsdatum:2015-03-21
Gravsatt:2015-04-17
Ort:Nossebro
Område: B
Gravnummer:2 B 31

Gravsatta inom samma gravplats