Ingvald Andersson

Födelsedatum:1920
Dödsdatum:1978
Gravsatt:1978
Ort:B-Åsaka, Brodalen
Område: B
Gravnummer:2 B 110, 111