Karl Edvin Andersson

Födelsedatum:1917-04-22
Dödsdatum:2007-12-08
Gravsatt:2008-01-04
Område: B
Gravnummer:2 B 130, 131

Gravsatta inom samma gravplats