Märta Ingeborg Andersson

Födelsedatum:1927-05-28
Dödsdatum:2013-10-12
Gravsatt:2013-10-23
Ort:Nossebro
Område: B
Gravnummer:2 B 145, 146

Gravsatta inom samma gravplats