Ruth Valborg Andersson

Födelsedatum:1929-05-12
Dödsdatum:2020-12-15
Gravsatt:2021-01-26
Ort:Nossebro
Område: B
Gravnummer:2 B 112, 113

Gravsatta inom samma gravplats